Bruder - Scania R-Series Fire Engine With Ladder

  • 299,000 ₮
    Үнэ per 


Нас 3+

Хэмжээ: 53.34 x 18.7 x 20.32 см

R цувралын шат+усны шахуургатай гал унтраагч машин. Толь хумигддаг. Жолоочийн хаалга нээгддэг. Тулгуурын 4 хөлийн өндрийг тааруулах боломжтой. Ус хийж болно. Усны хоолой хумигддаг. Шат дээр тоглоомон хүн суулгаж болно Ижил төстэй бүтээгдэхүүн