Radio Flyer - Deluxe Big Flyer

  • 240,000 ₮
    Үнэ per 


  • Уралдааны загвартай гөлгөр дугуйтай       
  • Том урд дугуй нь эргэлтийг илүү хяналттай байлгана                       
  • Тохируулж болохуйц суудалтай

Нас: 3-7


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн