Road Rippers Rush & Rescue - Rescue Helicopter

  • 55,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 3+

Хэмжээ: 12х23см

Rush & Rescue Police нисдэг тэрэг нь моторт гэрэл ба дуу чимээтэй. Моторжуулсан шинж чанарууд, түүний дотор анивчдаг гэрлүүдтэй. Хүний өргөх өлгий багтсан.Ижил төстэй бүтээгдэхүүн