"Гар Зургийн" Тэмцээн

Хугацаа: 2020.04.29 - 2020.05.11 дуустал

Хаана: Брикхаус салбарууд дээр хүүхдүүдийнхээ бүтээлийг эцэг эх нь хүргэж өгөх. /Минж Плаза, УИД, Zaisan Square, Хүннү Молл, Шангрила Молл, Өргөө Номин салбаруудад/

Бүтээлийн сэдэв: Миний аз жаргалтай гэр бүл

Насны ангилал: 8-с доош насны, 9-10 нас

Тавигдах шаардлага:

 • Crayola брэндийн зургийн хэрэгслээс аль нэг төрлийг нь ашгилсан байх.
 • А3 хэмжээтэй цаасан дээр зурах
 • Сэдвийн утга санааг илэрхийсэн байна.

Тэмцээний журам:

 • Зургийн ямар ч хэрэгсэл болно./ өнгийн ба тосон харандаа, усан будаг, гуаш гэх мэт/
 • Оролцогч хүүхдүүд овог нэр, нас, хүйс, холбогдох утасны дугаар бичнэ. /Төрсний гэрчилгээний хуулбар/
 • Тэмцээнд ашиглагдсан бүтээлийн зураг, загвар, санааг Брикхаус дэлгүүрийн зүгээс өөрийн дотоод үйл ажиллагаа, реклам сурталчилгаанд ашиглах бүрэн эрхтэй байна.
 • Оролцогч хүүхдүүд бүтээлээ 2020 оны 05/04 – 05/11-г дуустал Зөвхөн Брикхаус тоглоомын дэлгүүрийн салбаруудад авчирч өгнө. /Хүүхдийн бүтээлийг зөвхөн эцэг нь авчрах/

Шалгаруулах нөхцөл:

 • Сэдвийн дагуу утга санааг гаргасан байдал
 • Тавигдах шаардлага хангасан байх.

Нийт шагналын сан: Насны ангилал тус бүр 1, 2, 3-р байр шалгаруулна.

 • 1-р байр – Брикхаус тоглоомын дэлгүүрийн 200,000 төгрөгийн эрхийн бичиг
 • 2-р байр – Брикхаус тоглоомын дэлгүүрийн 150,000 төгрөгийн эрхийн бичиг
 • 3-р байр – Брикхаус тоглоомын дэлгүүрийн 100,000 төгрөгийн эрхийн бичиг
 • Оролцсон хүүхэд бүрд Брикхаус дэлгүүрийн даавуун тор бэлэглэнэ.

Шалгаруулалт:

 • Тэмцээнд оролцогч хүүхдүүдийн бүтээлийг тэмцээний комисс дүгнэн  нас тус бүрд 3 бүтээлийг шалгаруулана. 2020 оны 05-р сарын 12-нд бүтээлийг нэгтгэж 2020 оны 05/13-нд тэмцээний ялагчийг Brickhouse Facebook хуудсаар зарлана.
 • Шагналыг хүргэлтийн үйлчилгээгээр хүргэж өгнө.
Анхааруулга: Бид тэмцээнийг зогсоох эрхтэй ба Оролцогчдийн тооноос хамааран шалгаруулалтыг өөрчлөх эрхтэй.