Дугуй хадгалах үйлчилгээ

Дугуй хадгалах үйлчилгээний дотоод нөхцөл

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Энэхүү журмаар хадгалах үйлчилгээний үйл ажиллагаатай холбогдон гарах аливаа асуудлыг зохицуулна.

Хоёр. Зорилго

Хэрэглэгчийн хөрөнгийг итгэлцлийн үндсэн дээр гэрээ байгуулан хүлээн авч найдвартай эрсдэлгүй цэвэр цэмцгэр хадгалах үйлчилгээ.

Гурав. Дотоод үйл ажиллагаа

Захиалга хүлээн авах
 • 7575-1515 дугаараар
 • Brickhouse facebook хуудасны мессенжер чат
Хөрөнгө хадгалах хугацаа:
 • 2021.10.05 – 2022.03.31 дуустал
 • Захиалгыг Даваа – Баасан гарагт 9:00 – 17:00 цагийн хооронд хүлээн авна.
Хөрөнгө хүлээн авах
 • Захиалгын дагуу таны дугуйг очиж авна.
Хүргэлтийн төлбөр
 • УБ хотын А бүсээс очиж авах / 5 шар, Ботаник, 7 буудал, Нисэх /
 • Хүргэлтийн төлбөр 5000 төг
Хадгалалтын төрөл
 1. Бүх төрлийн унадаг дугуйг хадгална.
Хөрөнгө хүлээн авах үйл явц
 1.  Хөрөнгө хадгалалтын гэрээ байгуулах
 2. Хөрөнгө хүлээн авах 2% акт үйлдэх
 3. Хөрөнгө хүлээн авах үеийн гэрэл зургийг дарж хавсаргах
 4. Хөрөнгийг боож баглан лацдаж хадгалахад бэлэн болгох

3.7 Хөрөнгө буцаан хүлээлгэн өгөх:

 1. Хадгалалтын хугацаа дууссан хөрөнгийг Хадгалалтын гэрээ болон хөрөнгө хүлээлцсэн хуудсаар баталгаажуулан хадгалуулагчид хөрөнгийг хүлээлгэн өгнө
 2. Хадгалуулсан хөрөнгийг гэрээний хугацаанаасаа өмнө буцаан авах тохиолдолд тухайн сарын хадгалалтын төлбөрийг буцаан олгохгүй болно.
 3. Хугацаанаасаа өмнө авсан хөрөнгийг дахин хадгалуулсан тохиолдолд бүртгэл болон хадгалалтын төлбөрийг шинээр тооцно.
 4. Хадгалуулсан хөрөнгийг 2-с дээш сар хадгалуулаад хугацаанаасаа өмнө гэрээг дуусгавар болгосон тохиолдолд тухайн сарын төлбөрийг буцаан олгохгүй ба үлдсэн сарын төлбөрийг буцаан олгоно.
 5. Хадгалалтын гэрээ дуусгавар болж, хөрөнгө хүлээн авах хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд 5 хоног хүлээлгэнд байх ба 5 хоног хэтэрмэгц хадгалалтын төлбөр сараар тооцогдоно.

  Дөрөв. Төлбөр Тооцоо

  Дугуйны тоо/ш Хугацаа
  1 сар 2 сар 3 сар
  Дугуй – 1ш 15,000 30,000 45,000
  Дугуй – 2ш 27,000 54,000 81,000
  Дугуй – 3ш 40,500 81,000 121,500
   • Төлбөрийг зөвхөн ДАНСААР хүлээн авна.
   • Хадгалалтын хүргэлтийн төлбөр хүлээн авах : ХААН банк 5124050160

   4.4 Брикхаус бонус картаараа тооцоо хийх боломжтой бөгөөд төлөх үнийн дүнгийн 50 хүртэл хувьд нь бонусаа хасуулж тооцуулах.

   Тав. Эрсдэл

   • Гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйлс гэдэгт гал түймэр, газар хөдлөлт, хүчтэй хар салхи, шуурга, аянга цахилгаан, үер усны гамшиг зэрэг байгалийн гамшиг, урьдчилан мэдэгдээгүй төвийн эрчим хүчний тасалдал, террорист болон цахим халдлага, гоц халдварт өвчин, тахал, нийтийг хамарсан үймээн, эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хорио, цээр зэрэг талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах шалтгаануудыг ойлгоно.
   • Хөрөнгөнд гэнэтийн эрсдэл учирснаас үүсэх санхүүгийн хохирлыг 1,000,000 хүртэлх төгрөгөөр шийдвэрлэнэ.