Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн Баярын Хямдрал 3/7-3/8

Брикхаус тоглоомын дэлгүүр Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн Баярыг тохиолдуулан 3/7-3/8-г дуустал дараах тоглоомууд 10-20% хямдарч байна.