"LEGO" Тэмцээн

Хугацаа: 2020.04.29 - 2020.05.20 дуустал

Бүтээлийн сэдэв: Чөлөөт сэдэв

Насны ангилал: 6 наснаас доош, 7-9 нас, 10-12нас

Тавигдах шаардлага:

 • Зөвхөн Лего брэндийн тоглоом детал ашигласан байна.
 • Ямар нэгэн утга санааг илэрхийлсэн байна.
 • LEGO сет ашиглахгүй байх

Тэмцээний журам:

 • Оролцогч хүүхдүүд өөрийн бүтээлд нэр өгсөн байна.
 • Оролцогч хүүхдүүд овог нэр, нас, хүйс, холбогдох утасны дугаар бичнэ./ төрсний гэрчилгээний зураг /
 • Оролцогч нь Видео болон фото зургаар өөрийн бүтээлийг тайлбарлан /Brickhouse.mgl/ facebook хуудсаар илгээнэ.
 • Тэмцээнд ашиглагдсан бүтээлийн зураг, загвар, санааг, видео бичлэгийг Брикхаус дэлгүүрийн зүгээс өөрийн дотоод үйл ажиллагаа, реклам сурталчилгаанд ашиглах бүрэн эрхтэй байна.

Шалгаруулах нөхцөл:

 • Зөвхөн LEGO брендийн эвлүүлдэг тоглоомыг хэрэглэсэн байх.
 • Бусдаас /ном, вебсайт гэх мэт/ хуулбарлаагүй байх.
 • Оролцогч хүүхдүүд өөрийн бүтээлийг тайлбарласан байдал, утга санаа болон видео бичлэгийг харна.

Нийт шагналын сан: Насны ангилал тус бүр 1 болон 2-р байр шалгаруулна.

 • 1-р байр – Брикхаус тоглоомын дэлгүүрийн 200,000 төгрөгийн эрхийн бичиг
 • 2-р байр – Брикхаус тоглоомын дэлгүүрийн 150,000 төгрөгийн эрхийн бичиг
 • Оролцсон бүх хүүхэд гарын бэлэгтэй - 5,000 төгрөгтэй Брикхаус бонус карт бэлэглэх.

Шалгаруулалт:

 • Бүтээлийг 2020 оны 05-р сарын 18-г дуустал хугацаанд авах ба 5-р сарын 20-ны өдөр Brickhouse Facebook хуудсаар ялагчыг зарлах болно.
 • Шагналыг хүргэлтийн үйлчилгээгээр хүргэж өгнө.
Анхааруулга: Бид тэмцээнийг зогсоох эрхтэй ба Оролцогчдийн тооноос хамааран шалгаруулалтыг өөрчлөх эрхтэй.