"Play Doh" Баримлын Шаврын Тэмцээн

Хугацаа: 2020.04.29 - 2020.05.13 дуустал

Хийх бүтээлийн төрөл: Амтат Бялуу хийх

Насны ангилал: 6-гаас доош насны хүүхэд

Тавигдах шаардлага:

 • Бүтээлийг Playdoh баримлын шавраар, 3D бялуу хийсэн байна

Тэмцээний журам:

 • Тэмцээнд оролцогч хүүхдүүд овог нэр, нас, хүйс, холбогдох утасны дугаар бичнэ./Төрсөний гэрчилгээний зураг /
 • Тэмцээнд оролцогч нь өөрийн бүтээлийн Фото зурггийг Brickhouse.mgl facebook хуудсаар илгээнэ.
 • Тэмцээнд ашиглагдсан бүтээлийн загвар, санааг Брикхаус дэлгүүрийн зүгээс өөрийн дотоод үйл ажиллагаа, реклам сурталчилгаанд ашиглах бүрэн эрхтэй байна.

Шалгаруулах нөхцөл:

 • Бүтээлийг Playdoh баримлын шавраар хийсэн байна.
 • Загвар өнгө дизайныг харна.

Нийт шагналын сан: 1, 2, 3-р байр шалгаруулна.

 • 1-р байр –Hasbro брэндийн тоглоом авах 100,000 төгрөгийн эрхийн бичиг
 • 2-р байр – Hasbro брэндийн тоглоом авах 50,000 төгрөгийн эрхийн бичиг
 • 3-р байр – Hasbro брэндийн тоглоом авах 30,000 төгрөгийн эрхийн бичиг

Шалгаруулалт:

 • Тэмцээнд оролцогч хүүхдүүдийн бүтээлийг тэмцээний комисс дүгнэн 3 бүтээлийг шалгаруулана. Бүтээлийг 2020 оны 05-р сарын 12-ыг дуустал хугацаанд хүлээж аваад 05-р сарын 13нд шалгаруулан ялагчыг Brickhouse Facebook хуудсаар зарлах болно.
 • Шагналыг хүргэлтийн үйлчилгээгээр хүргэж өгнө
Анхааруулга: Бид тэмцээнийг зогсоох эрхтэй ба Оролцогчдийн тооноос хамааран шалгаруулалтыг өөрчлөх эрхтэй.