Мангаа ном - Анхаарал төвлөрлийн дасгал

Мангаа ном - Анхаарал төвлөрлийн дасгал

  • 8,800 ₮
    Үнэ per 


Нас: 5-6

Хүүхдийг анхаарлаа төвлөрүүлж сургах нь сургуульд орохоос өмнө зайлшгүй бэлтгэн дадлагажуулах чухал дадлагын нэг болно. Хүүхдийн анхаарал төвлөрөх чадвар сул байх нь багшийн зааж буй тухайн хичээлийг ойлгохгүй, хоцрогдох сөрөг талтай. Энэхүү цуврал ном нь хүүхдийг анхаарал төвлөрүүлэх үндсэн аргад суралцуулах юм


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн