4M Toys -Wind Turbine

  • 42,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 5+ 

Салхины эрчим хүчээр ажилладаг салхин сэнс

Доторх хэрэгслүүдийг зааврын дагуу эвлүүлээд баттерэйний шаардлагагүй, салхины эрчим хүчээр цэнэглэгдэж гэрэл гаргадаг салхин сэнс хийх сет. 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн