4M Toys - Animal Candle Making

  • 18,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 8+

Зориулалтын бэлдцээ үсний сэнсээр халааж хайлуулаад амьтны дүрстэй хэвэндээ хийж хэлбэрт оруулаад лаа бэлэн болно.


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн