4M Toys - Anti Gravity MagLev

4M Toys - Anti Gravity MagLev

  • 42,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 8+ 

Соронзын татах хүчний туршилт

Доторх хэрэгслүүдийг ашиглан татах хүч, соронзтой холбоотой сонирхолтой, хялбар тушилтууд хийх сет


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн