4M Toys - Kaleidoscope Making Kit

  • 23,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 8+

Каледоскоп хийх сет

25см урттай каледоскоп хийхэд шаардлагатай материал хэрэгслүүд зааврын хамт дагалдана.


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн