4M Toys - Volcano Making kit

  • 23,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 8+ 

Галт уулын туршилт

Галт уулын хэвэндээ зориулалтын зуурмагаа бэлдэж хийгээд бэлэн болсон хэвээ өнгийн будгаар будаж өөрийн гараар галт уул хийх сет 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн