Aquabeads - Crystal Charm Set

  • 12,000 ₮
    Үнэ per 


Код: 79288

Нас: 4+

Жижиг өнгө өнгийн хуванцар деталиудыг агуулгын дагуу сууринд нь хийж цацалага /ус/ ашиглан барьцалдуулан төрөл бүрийн хэлбэр бүхий түлхүүрийн оосор хийнэ.

Жишээ бичлэг: 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн