Aquabeads - Dazzling Ring Set

  • 12,000 ₮
    Үнэ per 


Код: 79278

Нас: 4+

Жижиг өнгө өнгийн хуванцар деталиудыг агуулгын дагуу сууринд нь хийж цацалага /ус/ ашиглан барьцалдуулан төрөл бүрийн чимэглэлтэй бөгж хийнэ..

Жишээ бичлэг: 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн