Aquabeads - Rainbow Pen Set

  • 45,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 4+

Жижиг өнгө өнгийн хуванцар деталиудыг агуулгын дагуу сууринд нь хийж цацалага /ус/ ашиглан барьцалдуулан төрөл бүрийн дүрсийг хийнэ. Үзгэн дотор ангийн деталиудыг хийдгээрээ онцлог

Жишээ бичлэг: 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн