Aquabeads - Starter Set

  • 35,000 ₮
    Үнэ per 


Код: 79108

Нас: 4+

Жижиг өнгө өнгийн хуванцар деталиудыг агуулгын дагуу сууринд нь хийж цацалага /ус/ ашиглан барьцалдуулан төрөл бүрийн дүрсийг хийнэ.

Жишээ бичлэг: 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн