Hot Wheels - Infinite Loop Kit

Hot Wheels - Infinite Loop Kit

  • 160,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 6+12

2021 оны цоо шинэ хязгаааргүй гогцоо бүхий зам.хязгааргүй төсөөллөөр угсрах,өрсөлдөх ур чадвар хөгжүүлдэг.2 янзаар угсрах боломжтой байнд оруулан харвах чадвараа хөгжүүлээрэй бусад track builder замуудтай холбогддог


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн