HASBRO Games - Connect 4 blast

  • 89,000 ₮
    Үнэ per 


8+ насныханд зориулав.

Анхааруулга: 

Нүд болон нүд рүү чиглүүлэхээс зайлсхийх. Зөвхөн албан ёсны Nerf сумыг ашиглана. 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн