HASBRO Marvel SPIDERBOLT BLASTER

  • 99,000 ₮
    Үнэ per 


Сетэд: буу, гурван сум, заавар.
Хүн аалзын бүтээлч чадвараас санаа авсан Web Shots буу нь хүүхдэд дайснуудтайгаа байлдаж буй мэдрэмжийг төрүүлэх болно.
Spider-Man: Far From Home-ийн дүр төрхөөс санаа авсан Web Shots Spiderbolt буу нь өдөр нарийвчлалтай загвартай бө аалзнаас санаа авсан хийцтэй.
Spider-Man Web Shots Spiderbolt буу нь гурван NERF сумтай хамт ирдэг тул хүүхдүүд бууныхаа гогцыг татаад Marvel Universe-ийн хорон санаатнуудтай тулалдахад бэлэн боллоо. Web Shots Spiderbolt буугаа Web Shots Gear, Twist Strike, Disc Slinger эсвэл Scatterblast-ийн аль дуртайтайгаа холбож өөр өөрөөр тоглох боломжтой (тусдаа худалдаалагддаг)

Ижил төстэй бүтээгдэхүүн