HASBRO Nerf - Elite 2.0 Commander RC 6

  • 69,000 ₮
    Үнэ per 


Commander буу нь 6 сум орох дамартай ба 12 сумтай ирнэ. 6 сумаа хйигээд удаан, хурдан буудах 2 горимтой.Сум нь 27 мэтр хүртэл хол явна.


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн