Leapfrog - Count Along Register

  • 86,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 2 - 4

Кассын дэлгэц хэсэгт төлбөрийн карт уншуулах хэсэгтэй, асааж унтраах товчлуур, хүнсний материалын товчлуур, тооны товчлуур, зоосон мөнгө хийх хэсэг, нийт дүн гэсэн товчлуур багтана. Кассын дэлгэцний доод хэсэгт мөнгөн дэвсгэрт хийх хайрцагтай яг жинхэнэ кассын системийг агуулсан охидын энэхүү тоглоом нь тоо, өнгө мөн тоолохыг заах болно. Нийт бараагаа уншуулсаны дараа нийт гэсэн товчлуурыг дарахад хэдэн мөнгөн дэвсгэрт болон зоосон тэмдэгт хийхийг хүртэл хэлж өгөх болно. 50+ хэллэг болон дуу тоглоно. 


 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн