Leapfrog - Letter-Go-Round

  • 180,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 18 сар-5нас

Үсгэн тойруулга

Дээр нь суугаад эргэлдэж тоглонгоо дуу сурч, 10 хүртэл тоо тоолох, өнгө сурах, амьтны нэр, англи цагаан толгой сурах зэргээр хүүхдийг багаас нь англи хэлний сонсох чадвар, үгсийн санг хөгжүүлэх тоглоом. 2ш АА батерайгаар ажиллана. / Батерай дагалдана./


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн