LEGO City/60243/ - Police Helicopter Chase

  • 121,500 ₮
    Үнэ per 
  • Хэмнэлт 13,500 ₮


Код: 60243   Нас: 5+    Ширхэг: 212

Санамж: Lego тоглоом тээвэрлэж буй машинд гэмтэл гарсны улмаас түр хугацаагаар хойшилсон байгаа тул Lego тоглоом ирэхээр хүргэлт хийгдэнэ. 

Хүргэлт хийгдэх хугацаа тодорхойгүй болно. 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн