LEGO Creator/31111/ - Cyber Drone

  • 37,000 ₮
    Үнэ per 


Код: 31111

Нас: 6+

Ширхэг: 113

Санамж: Lego тоглоом тээвэрлэж буй машинд гэмтэл гарсны улмаас түр хугацаагаар хойшилсон байгаа тул Lego тоглоом ирэхээр хүргэлт хийгдэнэ. 

Хүргэлт хийгдэх хугацаа тодорхойгүй болно. 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн