LEGO Duplo/10915/ - Alphabet Truck

  • 135,000 ₮
    Үнэ per 


Код: 10915

Нас: 1/5+

Ширхэг: 36

Санамж: Lego тоглоом тээвэрлэж буй машинд гэмтэл гарсны улмаас түр хугацаагаар хойшилсон байгаа тул Lego тоглоом ирэхээр хүргэлт хийгдэнэ. 

Хүргэлт хийгдэх хугацаа тодорхойгүй болно. 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн