LEGO Technic/42123/ - McLaren Senna GTR

  • 240,000 ₮
    Үнэ per 


Код: 42123

Нас: 10+

Ширхэг: 830

Санамж: Lego тоглоом тээвэрлэж буй машинд гэмтэл гарсны улмаас түр хугацаагаар хойшилсон байгаа тул Lego тоглоом ирэхээр хүргэлт хийгдэнэ. 

Хүргэлт хийгдэх хугацаа тодорхойгүй болно. 


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн