Make It Real - Deluxe Journaling Set

  • 32,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 6+

5н хэсэгт хуваагдсан 140 хуудас бүхий тэмдэр, (төлөвлөгөө, зорилго, мөрөөдөл, гэх мэт..) Мөн тэмдэглэлийн цаас, баллуур болон  2 үзэгтэй


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн