Radio Flyer - Steer & Stroll Trike

  • 250,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 2-5

Хэмжээ: 69 х 50 х 61см

Даац: 20кг 

  • Хялбар тохируулгатай суудал                   
  • Ган төмөр хүрээтэй                                
  • Хөл амраагч тавиуртай                               
  • Дуу чимээгүй дугуйтай    Ижил төстэй бүтээгдэхүүн