Safari Ltd - Dino Велосираптор Махчин Үлэг Гүрвэл /Velociraptor/

  • 24,000 ₮
    Үнэ per 


Нас: 3+

Хуванцар амьтад

Хэмжээ:  32  x 15  см


Ижил төстэй бүтээгдэхүүн